شماره راهنمای کنگرهML‎ ۶۰‎ /ف‎۹۹
سرشناسهفینکلستاین، سیدنی والتر، ۱۹۰۹-‎۱۹۷۴م.، Finkelstein, Sidney Walter - پدیدآور
عنوانبیان اندیشه در موسیقی 
شرح پدیدآورنوشته فینکلشتاین؛ ترجمه محمد تقی فرامرزی
مشخصات ظاهری‎۲۱۳ ص
وضعیت نشرتهران; نگاه; ۱۳۶۲
موضوعموسیقی
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات ۲   80181 LEFB0203740   موجود
 ادبیات    45817 LEFB0187817   موجود
 مرکزی    9008 CLFB0091477   موجود
 مرکزی    6741 CLFB0091466   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء