شماره راهنمای کنگرهBF‎ ۴۳۱‎ /‎چ‎۴‎ م‎۲‎ ‎
سرشناسهچرچلند، پل، ‎۱۹۴۲- م، Churchland, Paul M - پدیدآور
عنوانماده و آگاهی: درآمدی به فلسفه ی ذهن امروز نشرمرکز ۸۳۴
شرح پدیدآورپاول چرچلند؛ ترجمه امیر غلامی
مشخصات ظاهری‎۲۵۳ ص.: مصور
وضعیت نشرتهران; نشرمرکز; ۱۳۸۶
موضوعفلسفه ذهن
موضوعهوش
موضوعخودآگاهی
موضوعشناخت (روان شناسی)
موضوعهوش مصنوعی
توضیحاتعنوان اصلی: Matter and consciousness: contemporary introduction to the philosophy of mind, c1988
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    134781 CLB2554072  1386 موجود
 مرکزی ۲   54779 CLFB5355963   موجود
 مرکزی    46988 CLFB5268405   موجود
 ادبیات ۲   35477/2 LEFB0731269   موجود
 ادبیات    35476/2 LEFB0731270   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء