شماره راهنمای کنگرهQH‎ ۹۶‎ /‎ق‎۲‎ ل‎۹‎ ‎
سرشناسهقاسم زاده، فرشته، ‎۱۳۲۸- - پدیدآور
عنوانلیمنولوژی (اکولوژی آبهای شیرین) 
شرح پدیدآورفرشته قاسم زاده
مشخصات ظاهری‎۲۴۹ ص.: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرمشهد; واژگان خرد; ۱۳۸۳
موضوعلیمنولوژی
توضیحاتکتابنامه: ص.[۲۲۹]-‎۲۳۴
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135299 CLB2555493  1390 موجود
 مرکزی ۱۶   85424 CLFB0951814   موجود
 مرکزی ۱۲   71374 SCFB0268260   موجود
 مرکزی ۱۱   71325 scfb0268640   موجود
 مرکزی ۱۰   69379 SCFB0256173   موجود
 مرکزی ۹   67188 SCFB0236513   موجود
 مرکزی ۸   66410 SCFB0230207   موجود
 مرکزی ۷   62988 SCFB0195106   موجود
 مرکزی ۶   62987 SCFB0195117   موجود
 مرکزی ۵   62555 SCFB0204165   موجود
 مرکزی ۴   62554 SCFB0204154   موجود
 مرکزی ۳   62553 SCFB0204143   موجود
 مرکزی ۲   62552 SCFB0204132   موجود
 مرکزی    62551 SCFB0204121   امانت
 مرکزی ۱۵   60294 CLFB5447853   موجود
 مرکزی ۱۴   59885 CLFB5442870   موجود
 مرکزی ۱۳   56214 CLFB5348673   امانت
 مرکزی    17290 AGFB0158370   امانت
 مرکزی ۴   1274 NRFB0013279   موجود
 مرکزی ۳   1273 NRFB0013280   امانت
 مرکزی ۲   1272 NRFB0013291   موجود
 مرکزی    1271 NRFB0013305   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء