شماره راهنمای کنگرهQP‎ ۳۶۰‎ /‎ک‎۲‎ ر‎۹۲‎‎
سرشناسهکالات، جیمز؛ .Kalat, James W - پدیدآور
عنوانروان شناسی فیزیولوژیکی 
شرح پدیدآورتالیف جیمز کالات؛ ترجمه یحیی سیدمحمدی
مشخصات ظاهریشانزده، ‎۴۳۸ ص.: مصور (بخشی رنگی)، جدول، نمودار (بخشی رنگی)، نقشه، عکس
وضعیت نشرتهران; روان; ۱۳۸۶
موضوعروانشناسی عصبی
موضوعروان شناسی فیزیولوژیکی
توضیحاتعنوان اصلی: .Biological psychology. 9th ed, c2007
توضیحاتاین کتاب نخستین بار تحت عنوان " روان شناسی فیزیولوژیک " ترجمه و منتشر شده است
توضیحاتکتابنامه: ص [۳۸۵]-‎۴۳۸
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    110692 CLFB132703 9 1387 موجود
 علوم تربیتی ۷   52932 EDFB0720047   موجود
 علوم تربیتی ۶   52931 EDFB0720117   امانت
 علوم تربیتی ۵   47108 EDFB0622299   موجود
 علوم تربیتی ۴   46733 EDFB0650089   موجود
 علوم تربیتی ۳   46732 EDFB0650702   موجود
 علوم تربیتی ۲   45186 EDFB0640363   موجود
 علوم تربیتی    45185 EDFB0640374   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء