شماره راهنمای کنگرهBD‎ ۴۵۰‎ /‎ل‎۲۴‎ خ‎۹‎ ‎
سرشناسهلاوسن، هیلاری، ‎۱۹۵۴- م، Lawson, Hilary - پدیدآور
عنوانخوداندیشی پسامدرن 
شرح پدیدآورهیلاری لاوسن؛ ترجمه ی سینا رویایی
مشخصات ظاهری‎۲۰۴ ص
وضعیت نشرتهران; مروارید; ۱۳۸۶
موضوعدرون نگری (نظریه شناخت)
توضیحاتعنوان اصلی: Reflexivity: the post-modern predicament, c1985
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    134814 CLB2553994  1386 موجود
 الهیات    73138 THFB0888354   موجود
 مرکزی    38977 CLFB0320858   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء