شماره راهنمای کنگرهBF‎ ۱۷۶‎ /‎گ‎۴‎ ر‎۲۶‎‎
سرشناسهگراث-مارنات، گری؛ Groth-Marnat, Gary - پدیدآور
عنوانراهنمای سنجش روانی، برای روان شناسان بالینی، مشاوران و روان پزشکان 
شرح پدیدآوراثر گری گراث-مارنات؛ ترجمه حسن پاشا شریفی، محمدرضا نیکخو؛ ویرایش حسن پاشا شریفی
مشخصات ظاهری‎۲ج: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; سخن; ۱۳۸۴
موضوعروان شناسی - آزمون ها
موضوعشخصیت سنجی
توضیحاتعنوان اصلی: Handbook of psychological assessment 94th ed c1997
توضیحاتچاپ یازدهم کتاب حاضر در سال ۱۳۹۷ براساس ویرایش ۲۰۰۳ منتشر شده است
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است
توضیحاتکتابنامه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 علوم تربیتی  1  60344 EDFB7443871 6 1400 امانت
 علوم تربیتی  2  59901 EDFB7443391  1399 امانت
 مرکزی 2 1  132358 CLB2551013  1397 امانت
 مرکزی 2 2  132331 CLB2551009  1397 موجود
 مرکزی  2  135619 CLB2555995  1393 موجود
 مرکزی  1  135618 CLB2555994  1393 امانت
 مرکزی  1  130581 CLLB546968 4 1390 امانت
 مرکزی  2  130077 CLLB546967 4 1390 امانت
 علوم تربیتی 5 1  47397 EDFB0660602  1387 امانت
 علوم تربیتی 4 1  45894 EDFB0646989  1387 امانت
 علوم تربیتی 2 1  45003 EDFB0638575 2 1386 موجود
 علوم تربیتی  1  45002 EDFB0638564 2 1386 موجود
 علوم تربیتی 3 2  45007 EDFB0638601  1386 امانت
 علوم تربیتی 2 2  45006 EDFB0638612  1386 امانت
 علوم تربیتی  2  45005 EDFB0638597  1386 امانت
 علوم تربیتی 3 1  45004 EDFB0638586  1386 امانت
 مرکزی  2  106651 CLFB130126 2 1384 موجود
 مشاوره  2  1724 CCFB0012856 2 1384 موجود
 مشاوره  1  1492 CCFB0012845 2 1384 موجود
 علوم تربیتی 5 2  47398 EDFB0660635  1384 امانت
 علوم تربیتی 6 1  56497 EDFB7439807 2 1373 موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء