شماره راهنمای کنگرهQK‎ ۶۴۱‎ /‎ق‎۴‎ ت‎۵‎ ‎
سرشناسهقریشی الحسینی، جواد - پدیدآور
عنوانتشریح و مرفولوژی گیاهی: ساختار و ریخت شناسی گیاهی انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به‌نشر ۲۴۵
شرح پدیدآورنگارش جواد قریشی الحسینی
مشخصات ظاهری‎۲۳۷ ص.: مصور، جدول
وضعیت نشرمشهد; شرکت به‌نشر; ۱۳۷۹
موضوعگیاهان
موضوعبافت شناسی گیاهی
توضیحاتکتابنامه: ص. [‎۲۳۸]
توضیحاتچاپ سوم: ‎۱۳۸۶
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135316 CLB2555492  1389 موجود
 مرکزی ۹   63789 SCFB0213488   موجود
 مرکزی ۷   63787 SCFB0213466   موجود
 مرکزی ۶   63027 SCFB0195324   امانت
 مرکزی ۵   62226 SCFB0200873   موجود
 مرکزی ۲   59143 SCFB0175188   موجود
 مرکزی    59029 SCFB0175203   موجود
 مرکزی ۲   39744 CLFB0325990   امانت
 مرکزی    15579 AGFB0141048   امانت
 مرکزی    1155 HEFB0013958   مجموعه دانشکده/واحد
 مرکزی    595 NRFB0006132   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء