شماره راهنمای کنگرهTA‎ ۳۵۵‎ /‎ر‎۲‎ الف‎۴۲‎‎
سرشناسهرائو، سینگیرسو اس.، ۱۹۴۴- م.؛ Rao, Singiresu S
عنوانارتعاشات مکانیکی 
شرح پدیدآورتالیف سینگیریسیو اس. رائو؛ ترجمه بهرام پوستی
مشخصات ظاهری‎۸۳۷ ،xxxiv ص: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; متفکران; ۱۳۸۶
موضوعارتعاش
توضیحاتعنوان اصلی: Michanical vibrations
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
توضیحاتکتابنامه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   135286 CLB2555987 4 1395 امانت
 مرکزی 13   131225 CLB2550719  1395 امانت
 مرکزی 12   101883 CLB2549501 4 1386 امانت
 مرکزی 2   47583 CLFB131713   امانت
 مرکزی 11   90839 CLFB1035627   امانت
 مرکزی 10   90838 CLFB1035605   امانت
 مرکزی ۹   86156 CLFB0966304   موجود
 مرکزی ۸   63878 CLFB5508592   امانت
 مرکزی ۷   63877 CLFB5508604   امانت
 مرکزی ۶   63080 CLFB5506859   امانت
 مرکزی ۵   63079 CLFB5506860   امانت
 مرکزی 4   52704 CLFB129802   امانت
 مرکزی ۳   52703 CLFB5357112   امانت
 مرکزی    21186 AGFB0198431   امانت
 مرکزی    15224 ENFB0221261   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء