شماره راهنمای کنگرهKMH‎ ۵۰۰‎ /ص‎۷‎ د‎۹
سرشناسهصفایی، سیدحسین، ‏‫۱۳۱۲-‏ - پدیدآور
عنوان قراردادیایران. قوانین و احکام
عنواندوره مقدماتی حقوق مدنی نشر میزان ‎۱۳۹ ،‎۹۲
شرح پدیدآورتالیف حسین صفایی
مشخصات ظاهریج
وضعیت نشرتهران; نشر میزان; ۱۳۷۹-
موضوعحقوق مدنی - ایران
توضیحاتپشت جلد به فرانسه:S. H. safai. Precisde Droitcivit
توضیحاتکتابنامه
مندرجاتج.‎۱. اشخاص و اموال .- ج.‎۲. قواعد عمومی قراردادها
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی  2  135012 CLB2555612  1395 امانت
 مرکزی 3 2  99582 CLFB1176690   موجود
 مرکزی 2 2  99581 CLFB1176735   امانت
 مرکزی 5 1  99580 CLFB1176768   موجود
 مرکزی 4 1  99579 CLFB1176779   امانت
 الهیات 5 1  85239 THFB1042940   امانت
 مرکزی ۳ ۱  78129 CLFB0820549   امانت
 مرکزی ۲ ۱  22773 ECFB0259176   موجود
 الهیات ۶ ۲  17601 THFB0607896   امانت
 الهیات ۵ ۲  17600 THFB0607885   موجود
 الهیات ۴ ۱  16767 THFB0584715   موجود
 الهیات ۴ ۲  16765 THFB0584667   موجود
 الهیات ۳ ۲  16764 THFB0584678   امانت
 مرکزی  ۲  16241 CLFB5399220   موجود
 مرکزی  ۱  15847 CLFB0828637   موجود
 الهیات ۲ ۲  14567 THFB0496166   موجود
 الهیات  ۲  14566 THFB0496177   موجود
 الهیات ۲ ۱  14565 THFB0496258   موجود
 الهیات  ۱  14564 THFB0496247   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء