شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۹۸‎ /ح‎۳۲‎ ت‎۷
سرشناسهحجتی، محمدباقر، ‎۱۳۱۱- - پدیدآور
عنوانتفسیر کاشف: ترسیمی از چهره موزون سور قرآن و روابط آیات 
شرح پدیدآورتالیف محمد باقر حجتی و عبدالکریم بی آزار شیرازی
مشخصات ظاهریج.: مصور(بخشی رنگی )
وضعیت نشرتهران; دفتر نشر فرهنگ اسلامی; ۱۳۶۳
موضوعتفاسیر
توضیحاتکتابنامه
توضیحاتعنوان دیگر: تاویل قرآن به قرآن یا تفسیر کاشف: کاشف متشابهات از محکمات و روابط آیات و جدیدترین اعجاز قرآن
مندرجاتج.‎۱. ترجمه و تفسیر سوره حمد و بقره.- .- ج.‎۳. ترجمه و تفسیر سوره مائده و انعام.- ج. ۷. ترجمه تفسیری سوره هود
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 الهیات  7  87421 THFB1051041   موجود
 الهیات  6  87420 THFB1051045   موجود
 ادبیات  ۴  75541 LEFB0009478   موجود
 ادبیات  ۳  55328 LEFB0009489   موجود
 الهیات  ۵  53614 THFB0112198   موجود
 ادبیات  ۲  52159 LEFB0009467   موجود
 ادبیات  ۱  52125 LEFB0009456   موجود
 الهیات  ۴  49834 THFB0112202   موجود
 الهیات  ۳  40259 THFB0112213   موجود
 الهیات  ۲  38934 THFB0112224   موجود
 الهیات  ۱  37162 THFB0112235   موجود
 مرکزی  ۳  17423 CLFB0016711   موجود
 مرکزی  ۲  12030 CLFB0016700   موجود
 مرکزی  ۱  12029 CLFB0016696   موجود
 مرکزی (گنجینه اهدایی)  ۳  3441 CLFB0679530   موجود، غیرقابل امانت
 مرکزی ۳ ۳  2176 ECFB0008710   موجود
 مرکزی ۲ ۳  2175 ECFB0008765   موجود
 مرکزی  ۲  2174 ECFB0008709   موجود
 مرکزی  ۱  2169 ECFB0008732   موجود
 مرکزی ۲ ۲  2123 ECFB0008695   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء