شماره راهنمای کنگرهQA‎ ۲۹۷‎ /م‎۹‎ خ‎۹‎
سرشناسهمهرابی، سعید، ‎۱۳۵۵ - - پدیدآور
عنوانخودآموز محاسبات عددی: (برای دانشجویان علوم و مهندسی): شامل ارائه و توسعه... مجموعه کتاب های نگین اندیشه
شرح پدیدآورمولف سعید مهرابی
مشخصات ظاهری[‎۵۰۳] ص: جدول
وضعیت نشراصفهان; پویش اندیشه; ۱۳۸۶
موضوعحساب عددی
موضوعحساب عددی
موضوعآنالیز عددی
موضوعآنالیز عددی
توضیحاتعنوان روی جلد: راهنما و خودآموز کامل محاسبات عددی براساس کتاب دکتر اصغر کرایه چیان...
توضیحاتکتاب حاضر راهنمای کتاب «محاسبات عددی برای دانشجویان علوم و مهندسی» نوشته اصغر کرایه چیان است
توضیحاتکتابنامه: ص [‎۵۰۳]
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   135159 CLB2555518  1386 موجود
 مرکزی 7   130264 CLB2548815  1386 امانت
 مرکزی 6   105019 CLFB125904   امانت
 مرکزی 5   94448 CLFB0826523   امانت
 مرکزی ۴   87501 CLFB0981626   امانت
 مرکزی ۳   55925 CLFB5354298   موجود
 مرکزی ۲   49469 ENFB0237363   موجود
 مرکزی    49468 ENFB0237352   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء