شماره راهنمای کنگرهHF‎ ۱۳۷۹‎ /‎ح‎۶۶‎ ب‎۲‎ ‎
سرشناسهحقیقی، محمد - پدیدآور
عنوانبازرگانی بین الملل 
شرح پدیدآورتالیف و ترجمه محمد حقیقی
مشخصات ظاهری‎۲۴۶ ص.: نمودار
وضعیت نشرتهران; دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت; ۱۳۸۶
موضوعبازرگانی بین المللی
توضیحاتکتابنامه ص ‎۲۴۶
توضیحاتچاپ پانزدهم: ۱۳۹۵ (۲۶۳ص)
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 3   135053 CLB2553626  1391 موجود
 مرکزی    135371 CLB2555930  1389 موجود
 ادبیات    144923 LEFB0932442   موجود
 مرکزی 8   101760 CLFB120892   موجود
 مرکزی ۷   86627 CLFB0982830   امانت
 مرکزی ۵   86116 CLFB0962423   موجود
 مرکزی ۶   86105 CLFB0964335   امانت
 مرکزی ۴   77868 CLFB0817916   موجود
 مرکزی 2   46711 CLFB123041   موجود
 مرکزی    20286 ECFB0237374   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء