شماره راهنمای کنگرهLB‎ ۱۰۴۴/۸۸‎ /ر‎۵
عنوانرسانه های آموزشی برای کلاس درس: دوره های کاردانی و کارشناسی تربیت معلم درس مشترک کلیه رشته ها دوره‌های کاردانی و کارشناسی تربیت معلم. درس مشترک کلیه رشته‌ها، مراکز تربیت معلم
شرح پدیدآورمولفان شهناز ذوفن، خسرو لطفی پور؛ [برای] وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مشخصات ظاهری‎۲۶۸ ص.: مصور (بخشی رنگی)، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; وزارت آموزش و پرورش، شرکت چاپ و نشر کتابهای د; ۱۳۸۷
موضوعتدریس
توضیحاتواژه‌نامه
توضیحاتکتابنامه: ص ۲۵۶-‎۲۵۷
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 علوم تربیتی ۲   51604 EDFB0702984   موجود
 علوم تربیتی    49995 EDFB0684831   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء