شماره راهنمای کنگرهTH‎ ۴۳۸‎ /‎ص‎۲‎ الف‎۶‎ ‎
سرشناسهصادقی، حسن، ۱۳۳۳- - پدیدآور
عنواناصول مدیریت ساخت (ویژه مدیران پروژه های عمرانی و دانشجویان مهندسی عمران) موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)؛ ۴‎ سری مهندسی عمران؛ :‎۲۵۷ ۲۵۷: سری مهندسی عمران؛ ۴
شرح پدیدآورتالیف حسن صادقی، سیدمحمود علمایی
مشخصات ظاهریبیست و شش، ‎۴۳۵ ص.: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; دانشگاه امام حسین (ع); ۱۳۸۵
موضوعساختمان سازی - مدیریت
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه: ص [۳۸۱]-‎۳۹۰
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135344 CLB2555575  1390 موجود
 مرکزی    133653 CLB2552844  1387 موجود
 مرکزی 4   102207 CLFB120355   موجود
 مرکزی ۳   72065 CLFB5665978   امانت در رزرو 1 عضو
 مرکزی    14735 ENFB0214250   امانت در رزرو 1 عضو

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء