شماره راهنمای کنگرهQC‎ ۲۱/۲‎ /‎هـ‎۲‎ ف‎۸۷۲۴‎ ‎
سرشناسهشاهسونی، وحیدرضا، ‎۱۳۶۰- - پدیدآور
عنوانراهنمای فیزیک مکانیک: براساس نوشته روبرت رزنیک - دیوید هالیدی - کنث کرین 
شرح پدیدآورتدوین وحیدرضا شاهسونی
مشخصات ظاهریسه، ‎۲۴۳ ص.: مصور
وضعیت نشرمشهد; خراسان; ۱۳۸۴
موضوعفیزیک
موضوعفیزیک
توضیحاتکتاب حاضر راهنمای جلد اول کتاب " فیزیک " تالیف رابرت رزنیک، دیوید هالیدی و کنت کرین است
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    132345 CLB2551024 5 1386 موجود
 مرکزی    135415 CLB2555581 5 1384 موجود
 مرکزی ۲   45566 CLFB5118823   امانت
 مرکزی ۳   78187 CLFB0820741   موجود
 مرکزی    45565 CLFB1066205   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء