شماره راهنمای کنگرهQC‎ ۳۲۰‎ /‎الف‎۹‎ م‎۷۲۳‎ ‎
سرشناسهاینکروپرا، فرانک؛ Incropera, Frank P - پدیدآور
عنوانتشریح کامل مسائل انتقال گرما (به انضمام نرم افزارهای مسائل کامپیوتری) 
شرح پدیدآورتالیف فرانک پی. اینکروپرا ، دیوید پی. دویت؛ [گردآوری و] ترجمه علیرضا فخار، امیر نعمتی
مشخصات ظاهری‎۲ ج: مصور، نمودار + یک لوح فشرده
وضعیت نشرتهران; خدمات نشر کیان رایانه سبز(زانیس، خلیج فارس، ندای سبز شمال); ۱۳۸۸
موضوعگرما - انتقال
موضوعگرما - انتقال
توضیحاتاین کتاب تشریح مسائل "مقدمه ای بر انتقال گرما" نوشته فرانک اینکروپرا و دیوید دویت است.
مندرجاتج.‎۱. شامل ‎۸ فصل اول از ویرایش چهارم مطابق با سرفصل دانشگاهی .-ج.‎۲. شامل فصول ‎۹ تا ‎۱۴ از ویرایش چهارم و پنجم
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2 1  71574 CLFB5571389 5 1390 امانت
 مرکزی  1  71573 CLFB5573381 5 1390 موجود
 مرکزی 3 1  51588 CLFB1001417 5 1390 امانت
 مرکزی 4 1  135416 CLB2555570  1390 موجود
 مرکزی  1  51103 CLFB0835691  1390 موجود
 مرکزی  ۲  51106 CLFB5435399   امانت
 مرکزی  ۱  49843 CLFB5435412   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء