شماره راهنمای کنگرهHB‎ ۱۸۰‎ /‎ف‎۲‎ ش‎۲‎
سرشناسهشاکری سیاوشانی، عباس، ‏‫۱۳۳۳‏-‏ - پدیدآور
عنواناقتصاد خرد ‎۲: نظریه ها و کاربردها 
شرح پدیدآورعباس شاکری
مشخصات ظاهری‎۶۲۶ ص: جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; نی; ۱۳۸۶
موضوعاقتصاد خرد
توضیحاتکتابنامه: ص [۶۱۷]-‎۶۱۸
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   134511 CLB2553095  1399 امانت
 مرکزی    134510 CLB2553096  1399 امانت
 مرکزی    135106 CLB2555543  1398 امانت
 مرکزی 8   130228 CLB2549136  1393 امانت
 مرکزی 9   131260 CLB2550741  1390 امانت
 مرکزی 7   105556 CLFB125767   موجود
 مرکزی ۶   77687 CLFB0817174   امانت
 مرکزی ۵   77686 CLFB0817208   امانت
 مرکزی ۴   77115 CLFB0807870   موجود
 مرکزی 3   59891 CLFB0826398   امانت
 مرکزی ۲   56572 CLFB5344185   امانت
 مرکزی    20325 CLFB5428672   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء