شماره راهنمای کنگرهDSR‎ ۵۱۶‎ /‎ز‎۴‎ د‎۹۳‎‎
سرشناسهزرین کوب، عبدالحسین، ۱۳۰۱-۱۳۷۸؛ Zarrinkub, Abd-ul Hossein - پدیدآور
عنواندو قرن سکوت: سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اول اسلام 
شرح پدیدآورتالیف عبدالحسین زرین کوب
مشخصات ظاهری‎۴۲۶ ص
وضعیت نشرتهران; سخن; ۱۳۷۸
موضوعایران - تاریخ - حکومت اعراب و جنبشهای ملی، تا ‎۲۰۵ق.
موضوعایران - تاریخ - پس از اسلام، ‎۱۲ق.
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشرشده است
توضیحاتکتابنامه: ص [۳۸۶]-‎۳۹۵: و به صورت زیرنویس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   134967 CLB2556999  1399 امانت
 مرکزی    134966 CLB2556996  1399 امانت
 مرکزی 2   108538 CLFB127227  1398 امانت
 مرکزی 3   134825 CLB2553598  1393 امانت
 ادبیات 6   164604 LEFB0122813  1393 امانت
 ادبیات 7   164603 LEFB1120543  1393 موجود
 ادبیات 8   164602 LEFB0122819  1393 موجود
 ادبیات 5   164601 LEFB0122816  1393 امانت
 ادبیات 4   131899 LEFB0797182  1378 موجود
 ادبیات    130021 LEFB0783602  1378 موجود
 یوسفی (ادبیات)    36262/1 LEFB0972514  1378 موجود
 ادبیات ۳   131898 LEFB0797218   موجود
 ادبیات ۲   130022 LEFB0783598   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء