شماره راهنمای کنگرهTA‎ ۳۵۷‎ /‎الف‎۵۲‎ م‎۷۳۲‎‎
سرشناسهخداکرمی، بهزاد، ۱۳۵۶- - پدیدآور
عنوانتشریح مسایل مکانیک سیالات استریتر: بانضمام نمونه سئوالات امتحانی و تکمیلی با حل: ویرایش نهم-سیستم SI 
شرح پدیدآورمولف بهزاد خداکرمی
مشخصات ظاهری‎۳۴۳ ص: مصور، جدول
وضعیت نشرتهران; آزاده; ۱۳۷۸
موضوعسیالات - مکانیک
موضوعسیالات - مکانیک
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 4   135267 CLB2556003 9 1378 امانت
 مرکزی 11   132018 CLB2549690 9 1378 امانت
 مرکزی 10   109878 CLFB129791  1378 امانت
 مرکزی    10204 ENFB0111991  1378 موجود
 مرکزی 9   102970 CLFB121431   موجود
 مرکزی ۸   52150 CLFB5361814   امانت
 مرکزی ۷   52149 CLFB5361780   امانت
 مرکزی ۶   52148 CLFB5361971   امانت
 مرکزی ۲   51015 CLFB5298688   موجود
 مرکزی    41348 CLFB0341545   امانت
 مرکزی    12741 AGFB0102092   موجود
 مرکزی ۵   10739 ENFB0117850   موجود
 مرکزی ۴   10738 ENFB0117849   موجود
 مرکزی ۳   10737 ENFB0117838   موجود
 مرکزی ۲   10736 ENFB0117827   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء