خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۲۳۲/۶۷‎ /د‎۹
عنواندیباچه ای بر مدیریت اسلامیسازمان تبلیغات اسلامی؛ معاونت پژوهشی؛ ‎۲۰۰
شرح پدیدآورتهیه و تنظیم هیئت علمی کنگره نهج البلاغه
مشخصات ظاهری‎۲۶۸ص
وضعیت نشر[تهران]:سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز چاپ و نشر,۱۳۷۱
موضوعمدیریت (اسلام)
توضیحاتاین کتاب یادنامه‌ی کنگره هفتم و هشتم نهج‌البلاغه است.
توضیحاتکتابنامه.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 الهیات    1342 THFB0225999  موجود