خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهGE‎ ۱۴۵‎ /د‎۴‎ الف‎۴
سرشناسهدرخشان برجویی، پیمان، ‎۱۳۶۳- - پدیدآور
عنوانارزیابی ریسک زیست محیطی 
شرح پدیدآورنویسنده پیمان درخشان برجویی
مشخصات ظاهری‎۱۲۴ ص.: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشراصفهان; کوه‌نور; ۱۳۸۸
موضوعمهندسی محیط زیست
توضیحاتواژه‌نامه
توضیحاتکتابنامه: ص [۱۱۶] -‎۱۲۴
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    4082 NRFB0328672  موجود
 مرکزی ۲   4083 NRFB0328661  موجود