شماره راهنمای کنگرهHD‎ ۹۵۷۶‎ /‎الف‎۹‎ ف‎۴‎‎
سرشناسهفرشادگهر، ناصر، ‎۱۳۳۰- - پدیدآور
عنوانسیری در قراردادهای نفتی در ایران پژوهشکده امور اقتصادی ۵
شرح پدیدآورناصر فرشادگهر
مشخصات ظاهریث، ‎۳۵۰ ص: جدول
وضعیت نشرتهران; پژوهشکده امور اقتصادی; ۱۳۸۱
موضوعنفت - ایران - قراردادها
موضوعنفت - ایران - صنعت و تجارت - ملی شدن
توضیحاتکتاب حاضر در سال های مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است
توضیحاتکتابنامه: ص ۳۴۳ - ‎۳۵۰؛ و به صورت زیرنویس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 3   135117 CLB2553495  1381 موجود
 مرکزی    32994 CLFB0239309   موجود
 مرکزی ۲   19876 ECFB0234348   کم استفاده
 مرکزی    13402 ECFB0159496   کم استفاده

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء