کتاب مرجع
شماره راهنمای کنگرهML‎ ۱۶۰‎ /د‎۲۹
عنواندایرةالمعارف موسیقی جهان 
شرح پدیدآوربرگردان از فرهنگ موسیقی لاروس؛ کتایون صارمی
مشخصات ظاهری‎۷۳۴ص.: مصور، عکس (بخشی رنگی)
وضعیت نشرتهران; پیشرو; ۱۳۷۴
موضوعموسیقی
موضوعموسیقی
توضیحاتعنوان اصلی:.Larousse encyclopedia of music
توضیحاتواژه نامه.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 علوم تربیتی    38755 EDFB7438133   موجود، غیرقابل امانت
 مرکزی (مرجع)    31182 CLFB5676644   موجود، غیرقابل امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء