خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ پ‎۹ ۱۳۷۲
سرشناسههمینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest - پدیدآور
عنوانپیرمرد و دریا 
شرح پدیدآورنوشته ارنست همینگوی؛ ترجمه نجف دریابندری
ویرایشچاپ دوم با
مشخصات ظاهری‎۲۲۴ص.: مصور
وضعیت نشرتهران; خوارزمی; ۱۳۷۲
موضوعهمینگوی، ارنست، ۱۸۹۹
توضیحاتعنوان اصلی:.The old man and the sea
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات    3043 LEFB0519306  موجود
 ادبیات ۲   4711 LEFB0519421  موجود
 مرکزی    30032 CLFB0204822  امانت