شماره راهنمای کنگرهQD‎ ۲۵۱/۲‎ /م‎۷۵‎ م‎۲۲
سرشناسهمک موری، جان، ‎۱۹۴۲- م.؛ MCMurry, John - پدیدآور
عنوانمبانی شیمی آلی 
شرح پدیدآورجان مک موری، اریک سیمانک؛ ترجمه عیسی یاوری
مشخصات ظاهری‎۱ج. (شماره گذاری گوناگون): مصور (بخشی رنگی)، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; نوپردازان; ۱۳۸۸
موضوعشیمی آلی
توضیحاتعنوان اصلی: 2007 ,Fundamentals of organic chemistry, 6th ed
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135422 CLB2556094 6 1394 امانت
 مرکزی 19   130194 CLB2549127 6 1390 امانت
 مرکزی 18   69403 CLB2558667   موجود
 مرکزی ۸   71944 SCFB0273103   موجود
 مرکزی ۷   71943 SCFB0273136   امانت
 مرکزی ۶   71942 SCFB0273169   موجود
 مرکزی ۵   71941 CLFB0828132   موجود
 مرکزی ۴   70757 SCFB0267362   موجود
 مرکزی ۳   70756 SCFB0267351   موجود
 مرکزی ۲   70645 SCFB0266981   موجود
 مرکزی    70644 SCFB0266970   موجود
 مرکزی ۱۷   69293 CLFB5605602   امانت
 مرکزی ۱۶   67592 CLFB5561298   موجود
 مرکزی ۱۵   64704 CLFB5518100   موجود
 مرکزی ۱۴   64703 CLFB5518111   موجود
 مرکزی ۱۳   64702 CLFB5518065   امانت
 مرکزی ۱۲   63620 CLFB5508873   موجود
 مرکزی ۱۱   63619 CLFB5508918   موجود
 مرکزی ۱۰   58114 CLFB5413250   موجود
 مرکزی 9   51624 CLFB1066373   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء