شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۹۷/۳‎ /‎ب‎۳‎ ب‎۴۰۴۱‎ ‎
سرشناسهبحرانی، هاشم بن سلیمان، -‎۱۱۰۷ق. - پدیدآور
عنوان قراردادیالبرهان فی تفسیرالقرآن. فارسی / مرآه النوار و مشکاه الاسرار فی تفسیر القرآن. فارسی
عنوانترجمه تفسیر روایی البرهان 
شرح پدیدآورمولف تفسیر هاشم بحرانی؛ مترجمان رضا ناظمیان، علی گنجیان و صادق خورشا؛ مقدمه از ابوالحسن ابن محمد طاهر عاملی نباطی فتونی
شابک۹۷۸۹۶۴۶۶۹۸۲۲۲
مشخصات ظاهریج
وضعیت نشرتهران; کتاب صبح: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور; -۱۳۸۹
موضوعتفاسیر شیعه
توضیحاتکتابنامه
مندرجاتج.‎۱. مقدمه تفسیر البرهان/ تالیف ابوالحسن ابن محمدطاهر عاملی بناطی فتونی .- ج.‎۲. سوره حمد و بقره .- ج.‎۳. البرهان فی تفسیرالقرآن/ تالیف هاشم بن سلیمان بحرانی .- ج.‎۴. انعام، اعراف، انفال و توبه .- ج.‎۶. کهف، مریم، طه، انبیاء، حج، مومنون، نور، فرقان و شعراء .- ج.‎۷. نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجده، احزاب، سبا، فاطر، یس، صافات، ص، زمر .- ج.‎۸. غافر، فصلت، شوری، زخرف، دخان، جاثیه، احقاف، محمد، فتح، حجرات، ق، ذاریات، طور، نجم، قمر، رحمن، واقعه، حدید، مجادله، حشر، ممتحنه و صف .-ج.‎۹. سوره های جمع
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی  9  135403 CLB2555615  1389 موجود
 مرکزی  8  135402 CLB2555620  1389 موجود
 مرکزی  7  135401 CLB2555618  1389 موجود
 مرکزی  6  135400 CLB2555619  1389 موجود
 مرکزی  5  135399 CLB2555621  1389 موجود
 مرکزی  4  135398 CLB2555616  1389 موجود
 مرکزی  3  135397 CLB2555614  1389 موجود
 مرکزی  2  135396 CLB2555613  1389 موجود
 مرکزی  1  135395 CLB2555617  1389 موجود
 ادبیات  ۹  154076 LEFB1107997   موجود
 ادبیات  ۸  154075 LEFB1101261   موجود
 ادبیات  ۷  154074 LEFB1101272   موجود
 ادبیات  ۶  154073 LEFB1101283   موجود
 ادبیات  ۵  154072 LEFB1111352   موجود
 ادبیات  ۴  154071 LEFB1101249   موجود
 ادبیات  ۳  154070 LEFB1101250   موجود
 ادبیات  ۲  154069 LEFB1108998   موجود
 ادبیات  ۱  154068 LEFB1109023   موجود
 الهیات  ۹  67325 THFB0700498   موجود
 الهیات  ۸  67324 THFB0700513   موجود
 الهیات  ۷  67323 THFB0700502   موجود
 الهیات  ۶  67322 THFB0700535   موجود
 الهیات  ۵  67321 THFB0700568   موجود
 الهیات  ۴  67320 THFB0700591   موجود
 الهیات  ۳  67319 THFB0700546   موجود
 الهیات  ۲  67318 THFB0700579   موجود
 الهیات  ۱  67317 THFB0700605   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء