شماره راهنمای کنگرهTD‎ ۴۳۰‎ /‎ع‎۸‎ الف‎۶‎ ‎
سرشناسهعلیا، محمدابراهیم، ‎۱۳۵۷ - - پدیدآور
عنواناصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی 
شرح پدیدآورمولف محمدابراهیم علیا؛ ویراستار رضا مرندی
مشخصات ظاهری‎۱۱۸] ،IV] ص.: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; طراح; ۱۳۸۲
موضوعآب
موضوعآب صنعتی
موضوعزباله صنعتی
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه: ص. [‎۱۱۸]
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135155 CLB2555515  1382 موجود
 مرکزی    45644 ENFB0230779   موجود
 مرکزی ۲   14893 AGFB0134716   موجود
 مرکزی    14892 AGFB0134727   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء