شماره راهنمای کنگرهB‎ ۲۷۵۰‎ /‎ب‎۲۴‎ ل‎۹‎ ‎
سرشناسهبابائی، پرویز، ‎۱۳۱۱- - پدیدآور
عنوانلودویگ فوئرباخ و ایدئولوژی آلمان 
شرح پدیدآورف. انگلس، ک. مارکس، گ. پلخانف؛ گزیده و ترجمه پرویز بابایی
مشخصات ظاهری‎۳۸۹ ص
وضعیت نشرتهران; نشر چشمه; ۱۳۷۹
موضوعسوسیالیسم
موضوعفلسفه آلمانی
توضیحاتکتابنامه بصورت زیرنویس
مندرجاتبخش نخست: لودویگ فوئر باخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمانی/ف. انگلس ‎۰- بحش دوم: از ایده آلیسم آلمانی تا ماتریالیسم (هگل و هگلهای چپ)/ گ. پلخانف ‎۰- بخش سوم: ایدئولوژی آلمانی (فصل نخست. فوئر باخ)/ ک. مارکس، ف. انگلس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    134789 CLB2554086  1389 موجود
 مرکزی    71142 CLFB5663662   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء