شماره راهنمای کنگرهLB‎ ۲۳۵۳‎ /‎م‎۴‎ ت‎۹۲‎ ‎
سرشناسهتهرانی، رضا، ۱۳۳۲- - پدیدآور
عنوانمدیریت مالی: شرح درس، مثالهای آموزشی و نکات کاربردی... 
شرح پدیدآورمولف رضا تهرانی
مشخصات ظاهریشش، ‎۴۷۱ ص.: جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; نگاه دانش; ۱۳۸۵
موضوعدانشگاه ها و مدارس عالی
موضوعمدیریت مالی
موضوعمدیریت مالی
موضوعآزمون دوره های تحصیلات تکمیلی
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135624 CLB2555962 3 1389 امانت
 مرکزی ۵   61758 CLFB5477205   امانت
 مرکزی ۴   61757 CLFB5477159   امانت
 مرکزی ۳   57921 CLFB5411551   امانت
 مرکزی ۲   57920 CLFB5411562   امانت
 مرکزی    19367 CLFB0660169   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء