شماره راهنمای کنگرهK‎ ۲۳۰‎ /ک‎۲‎ م‎۷
سرشناسهکاتوزیان، ناصر، ۱۳۰۶-۱۳۹۳. - پدیدآور
عنوانمقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران آثار برگزیده حقوقی ۴
شرح پدیدآورناصر کاتوزیان
مشخصات ظاهری‎۳۸۳ ص
وضعیت نشرتهران; شرکت سهامی انتشار; ۱۳۸۱
موضوعحقوق
موضوعحقوق - ایران
موضوعحقوق مدنی
موضوعحقوق مدنی - ایران
توضیحاتعنوان عطف: مقدمه علم حقوق
توضیحاتکتاب حاضر توسط انتشارات متفاوت در سال های مختلف منتشر شده است
توضیحاتکتابنامه: ص ۳۸۱-‎۳۸۳؛ و به صورت زیرنویس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات    169077 LEFB0127189  1394 امانت
 الهیات 3   86997 THFB1050012  1391 موجود
 مرکزی    135157 CLB2555521  1388 امانت
 مرکزی ۴   78887 CLFB0845344   امانت
 الهیات    78772 THFB0927529   امانت
 الهیات ۲   77066 THFB0938718   امانت
 مرکزی    42150 CLFB5103146   موجود
 مرکزی 3   23034 CLFB0826297   موجود
 مرکزی ۲   21924 ECFB0252928   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء