شماره راهنمای کنگرهTA‎ ۳۵۷‎ /‎ش‎۹‎ م‎۷۲۴‎ ‎
سرشناسهزینالی، پیمان - پدیدآور
عنوانتشریح کامل مسائل مکانیک سیالات ایروینگ هرمن شیمز 
شرح پدیدآورمولفان پیمان زینالی، عطاا... چیت سازخویی
مشخصات ظاهریج.: مصور
وضعیت نشرتبریز; علمیران; -۱۳۸۷
موضوعسیالات
موضوعسیالات
توضیحاتکتاب حاضر راهنمای کتاب "مکانیک سیالات" تالیف شیمز است.
توضیحاتکتاب حاضر در سال های مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی  1  135262 CLB2556011 4 1387 موجود
 مرکزی ۳ ۲  64841 CLFB5519482   موجود
 مرکزی ۲ ۲  64840 CLFB0932475   امانت
 مرکزی  ۲  64839 CLFB5519077   موجود
 مرکزی ۳ ۱  64838 CLFB5519820   امانت
 مرکزی ۲ ۱  64837 CLFB5519774   موجود
 مرکزی  ۱  64836 CLFB5519785   موجود
 مرکزی    48871 ENFB0235268   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء