شماره راهنمای کنگرهKMH‎ ۳۷۹۴/۳‎ /‎آ‎۵۲‎ م‎۴‎ ‎
سرشناسهمدنی کرمانی، عارفه، ‎۱۳۳۰- - پدیدآور
عنواناجرای احکام کیفری به ضمیمه ی مباحث و مقررات مربوط به دیات... 
شرح پدیدآورعارفه مدنی کرمانی
مشخصات ظاهری‎۲۰۰ ص
وضعیت نشرتهران; مجد; ۱۳۸۵
موضوعحقوق جزا
موضوعحقوق جزا (فقه)
موضوعآیین دادرسی جزایی
توضیحاتکتابنامه: ص. ۱۹۶-‎۱۹۷
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   134855 CLB2553566  1398 موجود
 مرکزی    134854 CLB2553567  1398 موجود
 مرکزی    22771 ECFB0259165   موجود
 الهیات    19090 THFB0635538   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء