شماره راهنمای کنگرهJF‎ ۶۰‎ /‎و‎۲‎ د‎۴‎ ‎
سرشناسهواینر، مایرون - پدیدآور
عنواندرک توسعه سیاسی توسعه ۲
شرح پدیدآورنویسندگان مایرون واینر، ساموئل پی. هانتینگتون؛ ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی
مشخصات ظاهری‎۵۱۹ ص.: جدول
وضعیت نشرتهران; پژوهشکده مطالعات راهبردی; ۱۳۷۹
موضوعکشورهای در حال رشد - سیاست و حکومت
موضوعرشد سیاسی
توضیحاتعنوان اصلی: Understanding political development an analytic study
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   136061 CLB2556107  1399 امانت
 مرکزی    136060 CLB2556108  1399 امانت
 مرکزی    12576 ECFB0154572   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء