شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۷۱/۸‎ /ب‎۹‎ م‎۹
سرشناسهبی آزار شیرازی، عبدالکریم، ۱۳۲۳- - پدیدآور
عنوانمیثاق در قرآن: کلید همبستگی آیات و بخش های مختلف قرآن 
شرح پدیدآورنگارش عبدالکریم بی آزار شیرازی، محمدباقر حجتی
مشخصات ظاهری[‎۲۲۷] ص.: جدول
وضعیت نشرتهران; دفتر نشر فرهنگ اسلامی; ۱۳۶۴
موضوعقرآن
توضیحاتکتابنامه:ص. [۲۱۹-‎۲۲۵].
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 الهیات    38938 THFB0088482   موجود
 ادبیات    5214 LEFB0004657   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء