شماره راهنمای کنگرهQA‎ ۷۶/۸۷‎ /‎و‎۲‎ س‎۹‎ ‎
سرشناسهوانگ، لی - شین، ‎۱۹۶۲ - م.، Wang, Li - xin - پدیدآور
عنوانسیستم های فازی و کنترل فازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۱۵۸
شرح پدیدآورنوشته لی وانگ؛ ترجمه محمد تشنه لب، نیما صفارپور، داریوش افیونی
مشخصات ظاهری‎۵۲۶ ص.: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی; ۱۳۸۰
موضوعشبکه های عصبی (کامپیوتر)
موضوعسیستم های فازی
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه: ص۰ ۵۱۳-‎۵۲۶
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   134139 CLB2552177  1399 امانت
 مرکزی    134138 CLB2552178  1399 امانت
 مرکزی 12   106343 CLFB129042  1396 امانت
 مرکزی 11   106342 CLFB129043  1396 امانت
 مرکزی    135302 CLB2555935  1392 امانت
 مرکزی ۹   67113 CLFB5537527   امانت
 مرکزی ۱۰   67112 CLFB5574911   موجود
 مرکزی ۵   52394 ENFB0773311   موجود
 مرکزی ۴   50834 ENFB0247724   موجود
 مرکزی ۲   48363 CLFB5277072   موجود
 مرکزی ۳   46169 ENFB0225427   امانت
 مرکزی    37902 CLFB1110632   امانت
 مرکزی ۷   19148 CLFB5569803   امانت
 مرکزی ۵   19140 MSFB0193492   موجود
 مرکزی ۴   15456 MSFB0056724   موجود
 مرکزی ۳   15455 MSFB0056735   امانت
 مرکزی ۲   14594 CLFB5534232   موجود
 مرکزی    14593 MSFB0052199   در حال نگهداری
 مرکزی ۲   12029 ENFB0181637   موجود
 مرکزی    12028 CLFB0937414   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء