خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۵۴۳‎ /هـ‎۸‎ م‎۴۲‎ ‎
سرشناسههمینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest - پدیدآور
عنوانمردان بدون زنان (مجموعه سیزده قصه و یک نمایشنامه) داستانهای معاصر جهان ۲
شرح پدیدآورارنست همینگوی؛ ترجمه اسدالله امرایی
مشخصات ظاهری‎۱۹۴ ص.: مصور
وضعیت نشرتهران; فردوس؛ مجید: نشر آهنگ; ۱۳۷۰
موضوعداستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
توضیحاتعنوان اصلی:.Men without women
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    25059 CLFB0131540  موجود