شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۱۸۶‎ /ب‎۹‎ ر‎۲
سرشناسهبی آزار شیرازی، عبدالکریم، ۱۳۲۳- - پدیدآور
عنوانراز نماز قرآن و احکام
شرح پدیدآوربی آزار شیرازی
مشخصات ظاهری‎۶۴ ص.: مصور (بخشی رنگی)
وضعیت نشر[تهران]; بعثت; ۱۳۶۹
موضوعنماز
موضوعنماز
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات    78390 LEFB0031974   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء