شماره راهنمای کنگرهPQ‎ ۹۲۸۱‎ /‎س‎۲‎ ک‎۹‎ ‎
سرشناسهساراماگو، ژوزه، ۱۹۲۲-‎۲۰۱۰م.؛ Saramago, Jose - پدیدآور
عنوانکوری 
شرح پدیدآورژوزه ساراماگو؛ ترجمه مینو مشیری؛ ویراستار محمدرضا جعفری
مشخصات ظاهریپنج، ‎۳۶۶ ص
وضعیت نشرتهران; نشر علم; ۱۳۷۸
موضوعداستان های پرتغالی
توضیحاتعنوان اصلی:.Blindness
توضیحاتچاپ دهم: ‎۱۳۸۲
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 4   134404 CLB2553070  1398 امانت
 مرکزی 3   134403 CLB2553069  1398 امانت
 مرکزی    3714 CLFB5598771  1381 امانت
 مرکزی    2601 CLB2555761  1379 امانت
 مرکزی ۲   43544 CLFB5138036   امانت
 مرکزی    30047 CLFB0826039   امانت
 ادبیات    13009 LEFB0523934   امانت در رزرو 2 عضو
 الهیات    9341 THFB0586717   موجود
 الهیات ۲   9340 THFB0586728   موجود
 مشاوره    237 CCFB0003979   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء