شماره راهنمای کنگرهP‎ ۱۲۱‎ /‎س‎۹‎ د‎۹‎ ‎
سرشناسهسوسور، فردینان دو، ۱۸۵۷-‎۱۹۱۳م.، Saussure, Ferdinand de - پدیدآور
عنواندوره زبان شناسی عمومی مجموعه ادب فکر - زبان و ادبیات ۷
شرح پدیدآورفردینان دو سوسور؛ ترجمه کوروش صفوی
مشخصات ظاهرینوزده، ‎۳۴۳ ص.: مصور، جدول
وضعیت نشرتهران; هرمس; ۱۳۷۸
موضوعزبان شناسی
توضیحاتعنوان اصلی: Cours de general linguistique
توضیحاتکتابنامه بصورت زیرنویس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات 9   166086 LEFB0124420   موجود
 قهرمان(ادبیات) ۸   151719 LEFB1077139   موجود
 ادبیات ۷   141992 LEFB0887496   موجود
 ادبیات ۶   141729 LEFB0882491   موجود
 ادبیات ۵   126668 LEFB0749400   موجود
 الهیات 3   83527 THFB1038856   موجود
 مرکزی ۲   47176 CLFB5269749   موجود
 ادبیات ۴   35361/2 LEFB0734620   موجود
 ادبیات ۳   35360/2 LEFB0734619   موجود
 مرکزی    33273 CLFB0274281   موجود
 ادبیات    16307 LEFB0191386   موجود
 یوسفی (ادبیات)    12571/1 LEFB0972604   موجود
 الهیات ۲   8785 THFB0421230   موجود
 الهیات    8784 THFB0421229   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء