شماره راهنمای کنگرهB‎ ۸۳۱/۲‎ /‎ف‎۴‎ ح‎۷‎‎
سرشناسهحقیقی، مانی، ‎۱۳۴۸- - گردآوردنده
عنوانسرگشتگی نشانه ها: نمونه هایی از نقد پسامدرن نشر مرکز ۲۷۳: مجموعه فلسفه امروز
شرح پدیدآوربودریار...[و دیگران]؛ مترجمان بابک احمدی...[و دیگران]؛ گزینش و ویرایش مانی حقیقی
مشخصات ظاهری‎۳۶۸ ص
وضعیت نشرتهران; نشر مرکز; ۱۳۷۴
موضوعفراتجدد
موضوعروشنگری
موضوعفلسفه جدید - قرن ‎۲۰م.
موضوعنشانه شناسی
موضوعروشنفکران
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    134779 CLB2554089  1389 موجود
 ادبیات 2   167517 LEFB0124885  1384 موجود
 ادبیات    138263 LEFB0856973   موجود
 مرکزی ۳   81200 CLFB0892919   موجود
 مرکزی ۲   54758 CLFB5355165   موجود
 مرکزی    46984 CLFB5268346   کم استفاده
 الهیات    5176 THFB0017631   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء