شماره راهنمای کنگرهHF‎ ۱۴۱۱‎ /‎س‎۲‎ ت‎۹‎ ‎
سرشناسهسالواتوره، دومینیک؛ Salvatore, Dominick - پدیدآور
عنوانتئوری و مسائل اقتصاد مدیریت 
شرح پدیدآوردومینیک سالواتوره؛ ترجمه جواد پورمقیم
مشخصات ظاهری‎۳۸۱ ص.: جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; نشر نی; ۱۳۷۶
موضوعاقتصاد مدیریت
توضیحاتعنوان اصلی:.Theory and problems of Managerial economics
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135094 CLB2555536  1386 موجود
 مرکزی ۵   50030 CLFB5320000   موجود
 مرکزی ۴   19916 ECFB0230850   موجود
 مرکزی ۲   13593 ECFB0159256   موجود
 مرکزی ۲   11919 ECFB0138226   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء