خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهBF‎ ۱۶۲‎ /ب‎۴‎ م‎۲
سرشناسهبرگسون، هانری لوئی، ۱۸۵۹-‎۱۹۴۱م.، Bergson, Henri Louis - پدیدآور
عنوانماده و یاد: رهیافتی به رابطه جسم و روح 
شرح پدیدآوراثر هانری برگسن؛ ترجمه علی قلی بیانی
مشخصات ظاهری‎۳۵۷ ص
وضعیت نشرتهران; دفتر نشر فرهنگ اسلامی; ۱۳۷۵
موضوعجسم و جان
موضوعحافظه
توضیحاتعنوان:.Matiere et memoire: Essai sur a relation du corps a'lesprit
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 الهیات ۲   5254 THFB0025263  موجود