خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۵۲۵‎ /م‎۹۲‎ ب‎۴۶
سرشناسهریپلی، الگزاندرا، ‎۱۹۳۴- م.، Ripley, Alexandra - پدیدآور
عنواناسکارلت 
شرح پدیدآورنویسنده آلکساندرا ریپلی؛ مترجم پروین قائمی
مشخصات ظاهری‎۱۲۷۸ ص
وضعیت نشرتهران; کورش; ۱۳۷۵
موضوعداستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
توضیحاتکتاب در واقع ادامه "برباد رفته" می باشد
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    9228 AGFB0122526  امانت