شماره راهنمای کنگرهBL‎ ۸۰/۲‎ /‎الف‎۷‎ ر‎۵‎ ‎
سرشناسهالیاده، میرچا، ۱۹۰۷-‎۱۹۸۶م.؛ Eliade, Mircea - پدیدآور
عنوانرساله در تاریخ ادیان 
شرح پدیدآورمیرچا الیاده؛ ترجمه جلال ستاری؛ ویراستار غلامعلی تفنگدار
مشخصات ظاهری‎۴۳۴ ص
وضعیت نشرتهران; سروش; ۱۳۷۲
موضوعادیان
توضیحاتعنوان اصلی:.Traite d'histoire des religions
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
توضیحاتکتابنامه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    29994 CLFB0199616  1376 موجود
 مرکزی    130638 CLFB132432  1372 موجود
 مرکزی    38379 EDFB0055642  1372 موجود
 الهیات ۶   73211 THFB0883359   موجود
 مرکزی ۲   59256 CLFB5426502   امانت
 الهیات ۲   54029 THFB0032768   امانت
 الهیات ۴   53731 THFB0032757   موجود
 الهیات ۵   5583 THFB0032780   موجود
 مرکزی (گنجینه اهدایی)    4316 CLFB0661913   موجود، غیرقابل امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء