خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۵۶۸‎ /ر‎۲‎ ه‎۴
سرشناسهرابینز، هرولد، ۱۹۱۶ - ‎۱۹۹۷م.، Robbins, Harold - پدیدآور
عنوانهرگز به غریبه دل مبند 
شرح پدیدآورهارولد رابینز، ترجمه شراره شهلائی
مشخصات ظاهری‎۴۶۶ ص.
وضعیت نشرتهران; رسام; ۱۳۶۸
موضوعداستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
توضیحاتعنوان اصلی:. Never love a stranger, novel
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات    77689 LEFB0539036  موجود
 مرکزی    79187 CLFB0847009  موجود