خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۵۴۵‎ /و‎۲‎ ب‎۲
سرشناسهوبستر، جین، ۱۸۷۶-‎۱۹۱۶م.، Webster, Jean - پدیدآور
عنوانبابا لنگ دراز 
شرح پدیدآوراثر جین وبستر؛ ترجمه میمنت دانا
مشخصات ظاهری‎۲۰۹ ص
وضعیت نشر[تهران]; صفی‌علیشاهی; ۱۳۴۰
موضوعداستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات    15369 LEFB0216908  موجود
 ادبیات ۲   10011 LEFB0218058  امانت
 ادبیات ۳   10010 LEFB0216919  موجود
 ادبیات ۴   154857 LEFB1129351  موجود
 مرکزی    86715 CLFB0985169  امانت
 مرکزی 2   86716 CLFB125949  امانت
 مرکزی ۳   86717 CLFB0985204  امانت