خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPT‎ ۹۸۷۷/۱۳‎ /‎ک‎۸‎ م‎۲‎‎
سرشناسهبکمن، فردریک، ۱۹۸۱- م.؛ Backman, Fredrik - author
عنوانمادربزرگ سلام رساند و گفت متاسف است منظومه داستان ترجمه ‏‫۲۴
شرح پدیدآورفردریک بکمن؛ ترجمه نیلوفر خوش زبان
شابک‭9786008740322‬
مشخصات ظاهری‏‫۳۹۶ ص
وضعیت نشرتهران; نشر نون; ‏‫۱۳۹۷
موضوعداستان های سوئدی - قرن ۲۱م.
توضیحات‏‫عنوان اصلی: Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid,2015‬
توضیحاتکتاب حاضر از متن انگلیسی با عنوان « ‏My grandmother asked me to tell you she's sory,c2015» به فارسی ترجمه شده است
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    102814 CLFB125247  امانت