خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهQL‎ ۸۰۵‎ /‎ک‎۲‎ م‎۹‎‎
سرشناسهکاردونگ، کنت؛ Kardong, Kenneth V - author
عنوانمهره داران: کالبدشناسی مقایسه ای، عملکرد، تکامل انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ۶۷۸
شرح پدیدآورکنت وی کاردونگ؛ ترجمه منصور علی آبادیان، زین العابدین محمدی؛ ویراستار علمی احمدعلی محمدپور
شابک‏‫ ‏‫‬‭‬‭97896438635
مشخصات ظاهری‏‫[۸۹۲] ص: مصور، جدول، نمودار + یک لوح فشرده
وضعیت نشرمشهد; دانشگاه فردوسی مشهد، انتشارات; ۱۳۹۶
موضوعمهره داران - کالبدشناسی
موضوعمهره داران
موضوعکالبدشناسی مقایسه ای
موضوعمهره داران
توضیحات‏‫عنوان اصلی: ‭Vertebrates : comparative anatomy, function, evolution, 6th ed, c2012.
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتنمایه
دریافت فایل
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    98703 CLFB119437  موجود
 مرکزی 2   104591 CLFB125386  موجود
 مرکزی 3   104592 CLFB125387  موجود
 مرکزی 4   107938 CLFB128966  موجود
 مرکزی 5   107939 CLFB128967  موجود