خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهG 155.7 .R47 2018
عنوانResearch methods for tourism students 
شرح پدیدآورedited by Ramesh Durbarry
شابک9780415673181 (Hardb
مشخصات ظاهریxiv, 293p.: ill.
وضعیت نشرNew York; routledge; 2018.
موضوعTourism
توضیحاتIncludes bibliographical references and index.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    19318 CLLB5421901  موجود