• سمت: رئیس اداره خدمات کتابخانه‌ای
 • شماره تلفن: 05138806525
 • آدرس ایمیل:

  farjamiindexum.ac.ir

 • سمت: کارشناس بخش علم سنجی
 • شماره تلفن: 05138806505
 • آدرس ایمیل:

  b.ghaderi.libindexgmail.com

 • سمت: کارشناس خدمات کتابداری
 • شماره تلفن: 05138806547
 • آدرس ایمیل:

  thesisindexum.ac.ir

 • سمت: مسئول دفتر، دبیرخانه وکارگزینی و بایگانی مسئول طرح امین (امانت بین کتابخانه ای) و کارشناس دیداری و شنیداری)اداری(
 • شماره تلفن: 05138806503
 • آدرس ایمیل:

  tarhaminindexum.ac.ir

 • سمت: رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی)اداری(
 • شماره تلفن: 05138806504
 • آدرس ایمیل:

  abassiindexum.ac.ir

 • سمت: کارشناس مسئول آموزش و اطلاع‌رسانی
 • شماره تلفن: 38806533
 • آدرس ایمیل:

  sh-sadindexum.ac.ir

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء